เล่นสล็อตผ่านแท็บเล็ต_ปั่นเงินจากสล็อตบนมือถือ_เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง_หมายเลขบิลเกมสล็อต_เล่นสล็อตออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์

Laurie Beaudonnet

Laurie Beaudonnet
Co-directrice scientifique (UdeM)

เว็บพนันบอล ถูกกฎหมายlaurie.beaudonnet[at]umontreal.ca
Laurie Beaudonnet (PhD, Institut Universitaire Européen) est professeure de politique européenne à l’Université de Montréal. En tant que titulaire de la เว็บพนันบอล ถูกกฎหมายChaire Jean Monnet Euroscope (2015-2018), elle enseigne les études européennes et contribue à la vitalité de ce champ au Québec par l’encadrement d’étudiants, la participation au débat public dans les médias, et l’organisation de nombreux évènements. Ses recherches se spécialisent sur les comportements politiques, les élections et l’opinion publique dans l’UE, utilisant à fois des méthodes quantitatives et qualitatives. Ses publications récentes incluent “A Threatening Horizon: The Impact of the Welfare State on Support for Europe” (JCMS: Journal of Common Market Studies), ??Red Europe versus no Europe? The impact of attitudes towards the EU and the economic crisis on radical-left voting?? (west European politics), et “Preferences for European Social Policy in Times of Crisis” (Politique Européenne). Elle dirige actuellement deux projets de recherche : une étude qualitative sur le sens du Projet européen pour les citoyens (financée par le Fonds de Recherche du Québec – Société et Culture) et une étude quantitative des attitudes envers les Roms et leurs traitement médiatique.

Maria Popova

Maria Popova
Co-directrice scientifique (McGill)

maria.popova[at]mcgill.ca
Maria Popova (PhD, Harvard) est professeure agrégée au département de science politique de l’Université McGill. Ses recherches se concentrent sur les réformes judiciaires, la politisation du droit, la corruption politique et le lien entre l’état de droit et les manifestations pacifiques. Professeure Popova est l’auteure de Politicized Justice in Emerging Democracies (Cambridge University Press, 2012). Elle termine actuellement un projet de recherche financé par le CRSH et le FRQSC portant sur les poursuites judiciaires contre la corruption politique de haut niveau dans sept états d’Europe de l’Est. Ses écrits portent sur le r?le de l’UE dans la promotion de réformes judiciaires et de saines pratiques gouvernementales en Ukraine, en Bulgarie et en Roumanie. Ses recherches se sont vues décerner les prix de l’Association américaine de science politique et de l’Association américaine des études ukrainiennes et ont notamment fait l’objet de publications dans Comparative Political Studies, Daedalus, Europe-Asia Studies, Problems of Post-Communism, Demokratizatsiya. Elle contribue également occasionnellement au blogue Monkey Cage du Washington Post et a écrit pour Foreign Affairs, Foreign Policy, VoxUkraine, le Globe and Mail le Kyiv Post.

Juliet Johnson

Juliet Johnson
Chercheure principale (McGill)

เว็บพนันบอล ถูกกฎหมายjuliet.johnson[at]mcgill.ca
Juliet Johnson (PhD, Princeton) est professeure titulaire au département de science politique de l’Université McGill. Ses recherches portent sur le système bancaire et l’argent dans l’Europe postcommuniste ainsi que sur les politiques mémorielles postcommunistes. Elle est l’auteure de Priests of Prosperity: How Central Bankers Transformed the Postcommunist World (Cornell 2016) et A Fistful of Rubles: The Rise and Fall of the Russian Banking System (Cornell 2000), en plus d’avoir écrit plusieurs articles dans entre autres Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy et Review of International Political Economy (RIPE). Ayant été l’éditrice en chef de RIPE de 2011 à 2014 et la coéditrice de 2007 à 2010, elle siège actuellement au conseil consultatif international de la revue. à l’automne 2014, elle a créé et enseigné le premier séminaire interdisciplinaire aux cycles supérieurs évoluant autour de la série de conférences du Centre d’excellence sur l’Union européenne (CEUE), le prédécesseur du JMCM. à McGill, elle a servi au Conseil des gouverneurs et a été Doyenne associée pour la Faculté des Arts. Elle a également gagné le Prix Fieldhouse de la Faculté pour l’excellence de l’enseignement.

Frédéric Mérand

Frédéric Mérand
Chercheur principal (UdeM)

frederic.merand[at]umontreal.ca
Frédéric Mérand (PhD, Berkeley) est professeur titulaire au département de science politique de l’Université de Montréal et directeur du CéRIUM. Il est un spécialiste de politique européenne et de sociologie des relations internationales. Ancien conseiller de politique étrangère, il a été professeur invité aux universités de Toronto, Strasbourg, Toulouse, Lille et Guido Carli de Rome. Ses recherches actuelles portent sur le partage du fardeau dans les organisations internationales, la politique entourant l’achat d’avions de chasse et le déclin des grandes puissances. ll est éditeur associé de Politique européenne, seule revue à comité de lecture de langue fran?aise dédiée à l’Union européenne. Ses travaux sur la sécurité européenne, les réseaux politiques, les relations transatlantiques et la sociologie de l’Union européenne ont été publiées dans les revues telles que Security Studies, le Journal of Common Market Studies, Comparative European Politics, et Cooperation and Conflict. En 2015, il a été élu sur le Conseil de l’European Union Studies Association (EUSA) à la Conférence de Boston.

Virginie Lasnier

Virginie Lasnier
Directrice exécutive

v.lasnier[at]mcgill.ca
Virginie Lasnier (PhD, McGill) se spécialise en politique comparée et relations internationales. Sa thèse, supervisée par Juliet Johnson, examine les processus de démobilisation après les mouvements sociaux en Europe de l’Est et dans la région postsoviétique. Avant de rejoindre le Centre Jean Monnet de Montréal, elle a été stagiaire au Comité économique et social européen (CESE), un stage offert par le ministère des Relations internationales du Québec. Elle a également fait une étude ethnographique en Russie pendant plus d’un an pour l’écriture de son mémoire de ma?trise en science politique (UQAM). Elle possède aussi un certificat en études russes (Université Laval) et un baccalauréat en administration des affaires (UQAM).

Johannes Müller GómezJohannes Müller Gómez
Coordinateur

johannes.muller.gomez[at]umontreal.ca
Johannes Müller Gómez (M.A.) est doctorant à la Ludwig Maximilians Universit?t de Munich et à l’Université de Montréal (co-tutelle). Dans son projet de thèse, il analyse la mise en ?uvre d’accords internationaux dans des systèmes multi-niveaux. De 2014 à 2017, il a été chercheur associé et chargé de cours à la chaire Jean Monnet et au Centre d’études sur la Turquie et l’Union européenne (CETEUS) de l’Université de Cologne. Il est actuellement directeur de programme de l’Association Monnet des études européennes de Cologne (COMOS), co-président du réseau des jeunes chercheurs au sein de l’Association d’études sur la Communauté Européenne Canada (ECSA-C) et directeur du projet DAFEUS. Dans ses recherches, il s’intéresse au fédéralisme comparé, à la politique européenne et canadienne, aux institutions européennes, aux questions de démocratie et de légitimité et à l’action climatique.